ویژگی محصولات:

فشارسنج

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
بر اساس رنگ
حافظه ذخیره نتایج
نوع کاربری
سنجش ضربان قلب
منبع تغذیه

فشارسنج ای ان دی مدل UA-1020
فشارسنج ای ان دی مدل UA-1020
289,000 تومان
289,000 تومان
فشارسنج دیجیتال مدیسانا مدل MTX
فشارسنج دیجیتال مدیسانا مدل MTX
384,000 تومان
384,000 تومان
فشارسنج دیجیتال مدیسانا BU 530 Connect
فشارسنج دیجیتال مدیسانا BU 530 Connect
305,000 تومان
305,000 تومان
فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5
فشارسنج عقربه ای فرش لایف مدل B5
87,000 تومان
87,000 تومان
فشار سنج اکسیرون مدل Z-7
فشار سنج اکسیرون مدل Z-7
145,000 تومان
145,000 تومان
فشار سنج اکسیرون مدل Z-5
فشار سنج اکسیرون مدل Z-5
137,000 تومان
137,000 تومان
فشارسنج مچی اکیومد مدل BC351
فشارسنج مچی اکیومد مدل BC351
154,000 تومان
154,000 تومان
فشارسنج عقربه ای اکیومد مدل KJ-106
فشارسنج عقربه ای اکیومد مدل KJ-106
81,000 تومان
81,000 تومان
فشار سنج مچی اکیومد مدل K150
فشار سنج مچی اکیومد مدل K150
113,000 تومان
113,000 تومان
فشار سنج مچی اکیومد مدل BD701
فشار سنج مچی اکیومد مدل BD701
149,000 تومان
149,000 تومان
فشارسنج اکیومد مدل AW150f
فشارسنج اکیومد مدل AW150f
167,000 تومان
167,000 تومان
فشارسنج اکیومد مدل CG175f
فشارسنج اکیومد مدل CG175f
217,000 تومان
217,000 تومان
فشارسنج اکیومد مدل AF701
فشارسنج اکیومد مدل AF701
218,000 تومان
218,000 تومان
فشارسنج اکیومد مدل MH901
فشارسنج اکیومد مدل MH901
227,000 تومان
227,000 تومان
فشارسنج اکیومد مدل AF701
فشارسنج اکیومد مدل AF701
189,000 تومان
189,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل S150
فشارسنج رزمکس مدل S150
136,000 تومان
136,000 تومان
فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102
فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل GB102
75,000 تومان
75,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل CH155f
فشارسنج رزمکس مدل CH155f
185,000 تومان
185,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل AD761F
فشارسنج رزمکس مدل AD761F
362,000 تومان
362,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل CF701K
فشارسنج رزمکس مدل CF701K
324,000 تومان
324,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل AC701K
فشارسنج رزمکس مدل AC701K
375,000 تومان
375,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل CF175F
فشارسنج رزمکس مدل CF175F
189,000 تومان
189,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل X5
فشارسنج رزمکس مدل X5
249,000 تومان
249,000 تومان
فشارسنج رزمکس مدل MW701F
فشارسنج رزمکس مدل MW701F
318,000 تومان
318,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن