ویژگی محصولات:

اسکناس شمار

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
بر اساس رنگ
بیشینه سرعت شمارش
نمایشگر دوم
تشخیص اسکناس جعلی

فیلتر کردن
فیلتر کردن