ویژگی محصولات:

پرینتر سه بعدی

بر اساس نوع
بر اساس رنگ
تعداد نازل
مواد مصرفی
تکنولوژی چاپ
فایل ورودی
اتصالات

پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4
27,000,000 تومان
27,000,000 تومان
پرینتر سه بعدی لتس میک مدل VONE
پرینتر سه بعدی لتس میک مدل VONE
15,625,000 تومان
15,625,000 تومان
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200
6,850,000 تومان
6,850,000 تومان

17,060,000 تومان
17,060,000 تومان
پرینتر سه بعدی مدل KEYTEC K.1
پرینتر سه بعدی مدل KEYTEC K.1
4,250,000 تومان
4,250,000 تومان
پرینتر سه‌ بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 PLUS
پرینتر سه‌ بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 PLUS
10,000,000 تومان
10,000,000 تومان
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator 7 PLUS
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator 7 PLUS
9,000,000 تومان
9,000,000 تومان
پرینتر 3 بعدی تری دی سیستمز مدل Cube
پرینتر 3 بعدی تری دی سیستمز مدل Cube
3,899,000 تومان
3,899,000 تومان
پرینتر سه‌ بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 PLUS
پرینتر سه‌ بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 PLUS
2,895,000 تومان
2,895,000 تومان
پرینتر سه‌بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 v2.1
پرینتر سه‌بعدی ونهاو مدل Duplicator i3 v2.1
2,395,000 تومان
2,395,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن