ویژگی محصولات:

کامپیوترهای کوچک

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
سازنده پردازنده
ظرفیت حافظه داخلی
سری پردازنده

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
2,075,000 تومان
2,075,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A
2,220,000 تومان
2,220,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل ECO 555-Fl
کامپیوتر کوچک هترون مدل ECO 555-Fl
1,440,000 تومان
1,440,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL
2,140,000 تومان
2,140,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن