ویژگی محصولات:

کامپیوترهای کوچک

بر اساس نوع
بر اساس سازنده
سازنده پردازنده
ظرفیت حافظه داخلی
سری پردازنده

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65- M024M
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65- M024M
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A
2,890,000 تومان
2,890,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 555 FL
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 555 FL
1,400,000 تومان
1,400,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 390FL
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 390FL
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-A
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-A
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-C
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-C
2,490,000 تومان
2,490,000 تومان
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل UN65H-m040m
2,075,000 تومان
2,075,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH-A
2,220,000 تومان
2,220,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل ECO 555-Fl
کامپیوتر کوچک هترون مدل ECO 555-Fl
1,440,000 تومان
1,440,000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL
کامپیوتر کوچک هترون مدل Eco 755 FL
2,140,000 تومان
2,140,000 تومان
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC6i5SYH-B
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن