ویژگی محصولات:

کیس های اسمبل شده

بر اساس سازنده
حافظه رم
نوع حافظه داخلی
براساس رنگ

کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-E
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-E
2,540,000 تومان
2,540,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-K
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-K
3,490,000 تومان
3,490,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-L
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-L
3,640,000 تومان
3,640,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-J
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-J
3,340,000 تومان
3,340,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-H
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-H
2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-G
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-G
2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-F
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-F
2,740,000 تومان
2,740,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-I
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-I
3,140,000 تومان
3,140,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-D
کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل V520 Tower-D
2,290,000 تومان
2,290,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis 3
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis 3
7,100,000 تومان
7,100,000 تومان
کامپیوتر کامل اچ پی مدل 280 G2 - G
کامپیوتر کامل اچ پی مدل 280 G2 - G
3,440,000 تومان
3,440,000 تومان
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل ROG GT51CA BH001T
کامپیوتر دسکتاپ ایسوس مدل ROG GT51CA BH001T
24,990,000 تومان
24,990,000 تومان
فیلتر کردن
فیلتر کردن